Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Jak zostać wolontariuszem
Posted by

Jak zostać wolontariuszem

Jak zostać wolontariuszem – wolontariat się opłaca

Bezinteresowna pomoc innym, za którą osoba pomagająca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia to jeden z lepszych sposobów na pozyskanie doświadczenia zawodowego i kształtowanie charakteru. Ten fakt doceniają nie tylko organizacje społeczne, ale też pracodawcy…

Wolontariatem mogą zajmować się niemal wszyscy. Należy jednak pamiętać o zasadach świadczenia wolontariatu, które zostały uregulowane prawnie.

Zasady wolontariatu

Aby stać się wolontariuszem, należy zawrzeć pisemne porozumienie z daną organizacją. Co powinno znaleźć się w treści tego dokumentu? Przede wszystkim porozumienie z wolontariuszem powinno zawierać zakres, sposób oraz czas zadań zleconych do wykonania. Dodatkowo powinna być także ujęta informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania tego dokumentu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w sytuacji, gdy świadczenie wolontariusza jest wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie musi być sporządzone na piśmie. Jeżeli natomiast jest ono zawierane na okres krótszy niż wspomniane 30 dni, treść porozumienia powinna być potwierdzona na piśmie przez korzystającego tylko w sytuacji, gdy wolontariusz zażąda takiego potwierdzenia.

Podpisując porozumienie, wolontariusz musi pamiętać o tym, że wolontariat nie jest świadczeniem pracy na rzecz podmiotów gospodarczych, czyli prywatnych i państwowych przedsiębiorstw. W jakiego typu organizacjach można więc ubiegać się o świadczenie wolontariatu? Mogą to być organizacje pozarządowe i podmioty prawne, działające na rzecz pożytku publicznego oraz organy administracji publicznej i podległe im jednostki. Warto jednak wspomnieć, że pracując dla tych ostatnich, wolontariusze mogą wykonywać tylko zadania związane z prowadzoną przez nie działalnością w sferze pożytku publicznego, a nie z działalnością gospodarczą, generującą zyski finansowe.

Prawa i obowiązki wolontariusza

Wolontariusz ma obowiązek stosować się do postanowień zawartych w porozumieniu oraz sumiennie wykonywać obowiązki na rzecz wybranej organizacji. Przysługują mu zaś świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.

Organizacja, która przyjmuje wolontariusza, jest zobowiązana do zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które są uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem. Organizacja ma także obowiązek pokryć koszy podróży służbowych i diet wolontariusza, zapewnić mu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w sytuacji, gdy wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Dodatkowo osoba świadcząca usługę wolontariatu powinna być informowana przez organizację, dla której pracuje, o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, które jest związane z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Wolontariat jest zawierany na zasadach cywilnoprawnych, co oznacza, że osoba, która go wykonuje nie jest pracownikiem. Dzieje się tak dlatego, że w tym przypadku, pomimo działania pod określonym kierownictwem, nie jest wypłacane wynagrodzenie. Praca w tym wypadku jest to pojęciem znacznie szerszym niż wykonywanie obowiązków służbowych w ramach stosunku pracy.

Osoby zainteresowane wolontariatem, poza znajomością swoich praw i obowiązków, powinny pamiętać także o tym, że w sytuacji, gdy chcą wykonywać zajęcie, które zgodnie z prawem wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i wymagań – muszą je posiadać, aby móc wykonywać wolontariat.

Wykonywanie obowiązków wolontariusza, poza aspektami społecznymi, ma też pozytywny wydźwięk w CV i jest doskonałą okazją do nabywania doświadczenia zawodowego, zwłaszcza przez młode osoby.

 

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

 

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Fot: własność redakcji

2 0 1369 11 listopada, 2016 News, Polska - przewodnik, Przewodnik, rodzina i dzieci PL, Zdrowie Listopad 11, 2016

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaSkandynawia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.