Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Przeciwdziałanie dyskryminacji w Finlandii
Posted by

Przeciwdziałanie dyskryminacji w Finlandii

Spotkanie z zastępcą rzecznika ds. przeciwdziałania dyskryminacji w Finlandii

Na początku marca br. Ambasada RP zorganizowała spotkanie z Panem Rainerem Hiltunenem, zastępcą rzecznika ds. przeciwdziałania dyskryminacji w Finlandii.

Spotkanie z zastępcą rzecznika ds. przeciwdziałania dyskryminacji odbyło się w ramach aktywności grupy konsulów akredytowanych w Finlandii, zainicjowanej w 2015 r. przez placówkę. Było to trzecie spotkanie tego rodzaju organizowane przez Ambasadę RP. Uczestniczyło w nim 20 urzędników konsularnych państw UE.

Biuro rzecznika ds. przeciwdziałania dyskryminacji jest urzędem działającym w zakresie zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji (tj. na tle pochodzenia, wieku, religii, sytuacji rodzinnej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyrażanych opinii, aktywności politycznej, działalności związkowej, języka, narodowości, stanu zdrowia oraz innych cech osobistych, które mogą być przyczyną nierównego traktowania). Nie zajmuje się jednak dyskryminacją na tle płciowym, ponieważ w tej dziedzinie właściwy jest inny urząd (rzecznik ds. równości płciowej, Tasa-arvovaltuutettu). Działalność rzecznika ds. przeciwdziałania dyskryminacji dotyczy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego (w tym usług oferowanych przez podmioty takie jak: banki, restauracje, hotele itp.). W ograniczonym stopniu zajmuje się on też kwestiami prawa pracy, gdzie wiodącym podmiotem, wyposażonym w kompetencje do żądania wyjaśnień od pracodawcy i dokonywania stosownych kontroli, pozostaje inspekcja pracy.

Rzecznik przyjmuje skargi w formie pisemnej (w tym za pośrednictwem formularza), jak również udziela porad telefonicznych przez dwie godziny dziennie (w jęz. fińskim, szwedzkim i angielskim). Skargi o długości do 2 stron mogą być wnoszone we wszystkich językach. Odpowiedzi udziela się w języku, w którym została sformułowana skarga. W wyniku przyjęcia skargi prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, które może obejmować również udzielanie dalszych porad zainteresowanemu, doprowadzenie do rozwiązania polubownego, skierowanie – lub pomoc w skierowaniu – sprawy do sądu lub do Krajowego Trybunału ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Równości (tj. organu sądowego upoważnionego do zakazania działalności dyskryminacyjnej oraz do wymierzania kar – głównie grzywien – za działania naruszające ustawę o niedyskryminacji) i ewentualną pomoc w trakcie procesu przed trybunałem. Ponadto rzecznik ma obowiązek zostać wysłuchany przez sąd w każdej sprawie dotyczącej kwestii dyskryminacji.

Bliższe informacje nt. działalności rzecznika (fiń. Yhdenvertaisuusvaltuutettu) dostępne są w języku polskim na stronie internetowej biura: https://www.syrjinta.fi/web/other/pl

 

Źródło: Ambasada RP w Helsinkach (helsinki.msz.gov.pl)
Fot: helsinki.msz.gov.pl

1 0 857 03 kwietnia, 2017 Finlandia - news, Nauka i badania, News, Polityka 3 kwietnia, 2017

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualnaSkandynawia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.