Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Przepisy dot. ubezpieczeń społecznych
Posted by

Przepisy dot. ubezpieczeń społecznych

Jak będą wyglądały i kogo dotyczą zmiany, które weszły w życie pierwszego września?

14 sierpnia 2013 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która obowiązuje od 1 września i zmienia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w czasie przerwy w pracy, która powstała w związku z osobistą opieką nad dzieckiem.

Co oznacza określenie „osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem”? Jest to osoba fizyczna sprawująca osobiście opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do trzech lat – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie piątego roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, wymagającego osobistej opieki tej osoby, przez okres do sześciu lat – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do urlopu wychowawczego posiadają osoby zatrudnione co najmniej przez sześć miesięcy na podstawie stosunku pracy, za które, do momentu nowelizacji ustawy, były odprowadzane składki. W związku ze zmianami, z budżetu państwa zostaną opłacone składki szerszej grupy osób. Przepisy obejmują zatrudnionych na umowę-zlecenie lub umowę agencyjną, samozatrudnionych, a także osoby dotąd nieubezpieczone lub ubezpieczone w KRUS.

Jakie składki i za kogo?

Składki emerytalne, rentowe i zdrowotne będą finansowane z budżetu państwa za osoby prowadzące działalność gospodarczą, współpracujące, pracujące na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej i posiadające co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy.

Składki emerytalne będą finansowane osobom mającym krótszy staż ubezpieczeniowy lub nieubezpieczonym.

Prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi przysługuje jednemu z rodziców.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym będzie ustalana w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Dla osób mających co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy, bezpośrednio przed opieką nad dzieckiem, podstawę stanowi kwota 60 proc. prognozowanego, przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia, a dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz z krótszym stażem niż półroczny – 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Fot: sxc.hu

1 0 1569 14 września, 2013 News, News - podział na kraje, Polityka, Polska - news, Prawo 14 września, 2013

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualnaSkandynawia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.