Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce
Posted by

Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbędzie się w Polsce

W spotkaniu, które odbędzie się w dniach 2-12 lipca br. w Krakowie, wezmą udział przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, którzy będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie.

Porozumienie z UNESCO w kwestii organizacji wydarzenia w Polsce podpisał 19 kwietnia 2017 r. w Paryżu – w imieniu polskiego rządu – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Organizatorem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje spotkanie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z władzami Krakowa. Z ramienia MKiDN organizatorem wykonawczym i koordynatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Sesji będzie przewodniczył prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu oraz wydarzenia równoległe: Forum Młodych Profesjonalistów oraz – organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO – Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. Opracowując program wydarzeń równoległych, organizatorzy kierowali się ideą wspólnej odpowiedzialności za ochronę dóbr kultury i przyrody, która wywodzi się bezpośrednio z treści Konwencji. Na miejsce posiedzenia wybrano Centrum Kongresowe ICE Kraków, jeden z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie. W jego przestrzeni będą miały miejsce nie tylko obrady, ale również wernisaże oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym, nawiązujące do tradycji z różnych stron świata. Uroczyste otwarcie sesji odbędzie się 2 lipca w Zamku Królewskim na Wawelu.

– Za koncepcją Światowego Dziedzictwa UNESCO kryje się zdecydowana i konstruktywna wizja ludzkości zjednoczonej wokół wspólnych wartości i wspólnej historii. W czasach, gdy kultura i ludzie są celem ataku w wielu częściach świata, istnieje potrzeba nadania większego znaczenia takiej wizji. To właśnie jest celem tegorocznej sesji w Krakowie – połączenie sił na rzecz dziedzictwa (unite4heritage) i umocnienie poczucia wspólnoty całej ludzkości – komentuje Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO.

Jak podkreśla wicepremier Piotr Gliński, Polska – jako aktywny członek UNESCO – w pełni popiera działania podejmowane na rzecz ratowania światowego dziedzictwa. – We współczesnym świecie naznaczonym tragedią Aleppo i losem Palmiry, odbudowa Warszawy i pieczołowita konserwatorska rekonstrukcja jej zabytków po II wojnie światowej stanowią pozytywne przesłanie dla wszystkich, którzy na skutek działań wojennych stracili swoje miasta. Zniszczenie nie musi bowiem oznaczać kresu istnienia miasta, ale może być początkiem jego odbudowy – powiedział wicepremier. Dodał również, że 41. sesja wpisuje się w tradycję upamiętnienia miejsc z Listy Światowego Dziedzictwa, których w Polsce znajduje się obecnie czternaście. Tegoroczny polski wniosek o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa dotyczy tarnogórskich podziemi, czyli kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.

Na aktywny udział Polski w tworzeniu standardów międzynarodowej współpracy w ramach UNESCO wskazuje również prof. Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, pełnomocnik MKiDN ds. organizacji 41. sesji. – Organizacja ta z jednej strony przez wiele dziesięcioleci stanowiła dla Polski i dla Polaków okno na świat, platformę wymiany myśli i kontaktów z innymi krajami. Z drugiej strony – warto zwrócić uwagę na wkład Polaków w budowanie międzynarodowej współpracy, zasługi prof. Jana Zachwatowicza, twórcy znaku graficznego „Błękitnej tarczy”, widniejącego na zabytkach na całym świecie czy dokonania polskich archeologów i konserwatorów, ratujących dziedzictwo kultury w różnych zakątkach świata – mówiła prof. Gawin.

– Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO jest wydarzeniem niezwykle prestiżowym w skali światowej. Jest wydarzeniem, w którym uczestniczą czołowe osoby ze świata kultury, nauki, polityki, dyplomacji, a które będą miały możliwość obserwacji naszego kraju. Polska będzie miała możliwość pochwalić się swoim dorobkiem kulturalnym, naukowym, intelektualnym – powiedział podczas spotkania z mediami wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. – Bardzo się cieszymy, że dojdzie do tak wielkiego wydarzenia. Będzie to największe wydarzenie roku 2017 w Polsce – dodał wiceszef MSZ.

UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) jest organizacją współpracy wielostronnej w zakresie edukacji, nauki, kultury i informacji. Należy do niej obecnie 195 państw. Podczas forów UNESCO wypracowywane są programy współpracy międzynarodowej i normy prawne w formie konwencji, zaleceń czy deklaracji.

Międzynarodowy Komitet Światowy Dziedzictwa Kulturalnego i Naukowego tworzy 21 krajów wybranych spośród wszystkich państw, które ratyfikowały „Konwencję UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego” z 1972 r. Rządy państw-stron wyznaczają członków Komitetu na sześcioletnie kadencje przez Zgromadzenie Ogólne. Obecnie w jego skład wchodzą: Angola, Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Liban, Peru, Portugalia, Republika Korei, Tunezja, Turcja, Wietnam, Zimbabwe, Zjednoczona Republika Tanzanii oraz Polska, która jest członkiem Komitetu po raz drugi w historii działania tego organu. Obecna kadencja trwająca od 2013 r. zakończy się w październiku 2017 r.

Na liście światowego dziedzictwa znajdują się zabytki architektury i urbanistyki, pomniki przyrody, formacje geologiczne i ekosystemy, a także krajobrazy kulturowe. Obecnie są to 1052 dobra w 165 państwach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące 41. sesji dostępne są na stronie wydarzenia: www.41whckrakow2017.pl

Obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa będą transmitowane na żywo online w portalu UNESCO: http://whc.unesco.org/en

Zdjęcia polskich miejsc światowego dziedzictwa dostępne są na stronie: www.zabytek.pl oraz na portalu Poland.pl

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych (helsinki.msz.gov.pl)
Fot: własność redakcji

1 0 1325 24 kwietnia, 2017 Kultura i sztuka, Nauka i badania, News, Polska - kalendarium, Polska - news 24 kwietnia, 2017

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualnaSkandynawia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.