Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku
Posted by

Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku

Dane uzyskane na temat:

Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku

–  pokazują przede wszystkim, że nastąpił powrót do wcześniejszych trendów, złamanych z jednej strony organizacją Euro 2012, z drugiej – skutkami recesji gospodarczej, rzutującej przede wszystkim na ograniczenie znaczenia wydatków biznesowych, w tym cięcie kosztów z nimi związanych. Kolejnym powodem pewnych zmian trendów jest szersze otwarcie na rynki wschodnie. Ma to przełożenie szczególnie na wzrost ilości odwiedzających jednodniowych. Generalnie biorąc, odnotować należy wzrost przyjazdów obcokrajowców do Polski przy nieznacznym zmniejszeniu poziomu wydatków turystów oraz wzroście wy-datków odwiedzających jednodniowych.

Tabela 1. Zmiany przeciętnych wydatków na osobę

Zagraniczna-turystyka-przyjazdowej-do-Polski-w-2013

Ponadto warto odnotować kilka zjawisk szczegółowych:

– Wzrosło znaczenie przyjazdów naszych wschodnich sąsiadów, natomiast zmalał nieco udział wizyt rezydentów krajów „starej” Unii. Obserwujemy wzrost zainteresowania naszym krajem w kontekście przyjazdów zdrowotnych oraz wizyt typowo turystycznych, natomiast widoczny jest spadek przyjazdów biznesowych i tranzytowych. Dla odwiedzających jednodniowych wizyty w Polsce częściej, niż rok temu związane są z zakupami.

– Rok 2013 cechują zróżnicowane zmiany wydatków nierezydentów: nieznacznym spadkom poziomu wydatków turystów towarzyszą wzrosty poziomu wydatków odwiedzających jednodniowych; wzrosty dotyczą w większym stopniu krajów wschodnich, szczególnie Rosji.

– Jeśli chodzi o turystów, w badanym okresie spadły przede wszystkim wydatki turystów z Włoch (takie tendencje dla tego kraju utrzymują się kolejny rok z rzędu), naszych południowych sąsiadów – Czechów i Słowaków oraz minimalnie – Niemców. Wzrost wydatków notujemy dla wszystkich naszych wschodnich sąsiadów (Rosji, Ukrainy i Białorusi) oraz Węgier. Pocieszającym jest, po okresie spadków, wzrost wydatków podróżnych z Francji oraz Skandynawii.

– W segmencie odwiedzających jednodniowych, zanotowano wzrost zarówno liczby przyjazdów (o ponad 9%), jak i wydatków (o ponad 2%). Warto zauważyć w badanym okresie zwiększenie wydatków obywateli większości państw, z wyłączeniem naszych południowych sąsiadów – Czechów i Słowaków.

– Ważny dla Polski rynek niemiecki cechuje, po ubiegłorocznych spadkach, ponowny wzrost znaczenia podróży. Dotyczy to zarówno liczby wizyt, jak i (dla odwiedzających jednodniowych) poziomu przeciętnych wydatków. Z kolei turyści niemieccy wydali w Polsce w przeliczeniu na osobę aż o 9% mniej (większe spadki zniwelował czwarty kwartał), niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Minimalnie wzrósł za to średni poziom wydatków odwiedzających jednodniowych z Niemiec, korygując wraz ze wzrostem liczby wizyt, spadki przychodów z turystyki w bilansie dla tego kraju.

– Obserwacja rynków wschodnich pokazuje wzrost znaczenia przyjazdów z Rosji i Ukrainy. Wyhamował przyrost wizyt Białorusinów, natomiast poziom ich wydatków w Polsce zwiększa się w sposób istotny z roku na rok. Należy zwrócić uwagę na ruch graniczny z Rosją, który po już dużych wzrostach, nadal będzie przybierał na znaczeniu.

– Oszacowania i przewidywania zapowiadają wzrost łącznych wpływów dewizowych z tytułu podróży nierezydentów do Polski o ponad 9%, dając łączną kwotę około 12,8 mld USD. Wpływ na to miał w dużej mierze wzrost znaczenia wydatków odwiedzających jednodniowych (+13,5%), ale też przyrost wpływów od turystów (+6,2%). Pozytywnym aspektem jest ponadto zjawisko wydłużania pobytu w Polsce. Struktura wpływów wskazuje na nie-wielką (i wciąż malejącą) przewagę znaczenia przychodów od turystów (obecnie 52,2%, a w 2012 – 53,8%). W 2013 roku największy przyrost łącznych przychodów spodziewany jest ze strony takich rynków, jak: Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa i Niemcy, natomiast największe spadki dotyczą przychodów z Czech, Niderlandów i Austrii.

Katarzyna Janczak
Krzysztof Patelak

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki (msport.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Polecamy artykuł: Wydatki odwiedzających jednodniowych w 2013 roku http://www.wirtualneniemcy.pl/wydatki-odwiedzajacych-jednodniowych-w-2013-roku/

1 0 123 03 lutego, 2014 News, News - podział na kraje, Polska - news, Turystyka 3 lutego, 2014

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualnaSkandynawia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.